Materiaal- en techniekkosten

Ieder mens is uniek. En daarmee ook iedere tandheelkundige behandeling. Om daar zo goed mogelijk invulling aan te kunnen geven heeft de Nederlandse Zorgautoriteit bepaald dat bij bepaalde behandelingen materiaal- en techniekkosten additioneel in rekening moeten worden gebracht. Hierdoor krijgt u als patiënt meer keuzemogelijkheden om die behandeling in te vullen.

In de praktijk komt het er op neer dat deze kosten de kosten zijn die gelden bij de tandtechnische laboratoria en verkopers van materialen voor de Dentale branch waarmee de tandarts samenwerkt.

Omdat er veel wegen zijn die naar Rome leiden en we met verschillende laboratoria werken is het niet te doen een prijslijst hiervoor op te stellen.

Indien er sprake is van een tandheelkundige behandeling waarbij de door ons in te kopen materialen en/of techniekwerkstukken zullen worden doorberekend aan u dan krijgt u vooraf van ons een indicatieve prijsopgave.