Kwaliteit

Bij goede zorg voor uw gebit staat kwaliteit vanzelfsprekend voorop. Daarom besteden wij veel aandacht aan zorgvuldige informatie en goede service aan u. Correcte behandelingen, materialen, dossiervorming en zorgvuldige administratie zijn essentieel. Wij werken volgens protocollen en procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg. We verliezen daarbij niet de individuele aspecten uit het oog.

Onze praktijk werkt voortdurend aan het op peil houden van de kwaliteit. Binnen de tandheelkunde zijn diverse kwaliteitsbevorderende activiteiten beschikbaar. Onze praktijk besteedt tijd en aandacht aan onder andere de volgende zaken:

  • Lidmaatschap wetenschappelijke verenigingen
  • Lezen vakliteratuur
  • Volgen van bij- en nascholing
  • Intercollegiaal overleg
  • Interne scholing
  • Implementeren van nieuwe richtlijnen, veldnormen, gedragsregels en praktijkwijzers
  • Bijwonen klinische avonden

Uw mening stellen wij buitengewoon op prijs. Hebt u suggesties hoe we u beter van dienst kunnen zijn? Neem dan contact met ons op. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we goede kwaliteit blijven leveren.